Kerstpakketten
Cadeau

Kerstpakketten, een waardevolle traditie

Wanneer je directeur bent van een bedrijf of verantwoordelijke binnen een onderneming, dan ben je constant vooruit aan het denken. Dat je tijdens de zomer al aan het nadenken bent over de kerstpakketten voor aan het einde van dat jaar, dat is dan ook heel normaal. Wat je ook wenst te geven in je pakket, aan te raden is om sowieso deze traditie ook dit jaar weer gewoon voort te zetten. Een kerstpakket vormt immers een belangrijke blijk van waardering voor je personeelsleden, iets dat voor hen ontegenzeglijk belangrijk is. Bedenk je daarnaast dat met het geven van kerstpakketten het proces van reciprociteit in werking treedt. Dit houdt kortweg in dat wat je erin steekt, je ook terugkrijgt: waardering en loyaliteit. 

Kerstpakketten

Let bij het kopen op je ecologische voetafdruk

Allemaal goed en wel, die kerstpakketten, maar zoals bij veel producten geldt dat je bij het aanschaffen van deze pakketten eigenlijk goed dient op te letten bij welke aanbieder je deze koopt. We dienen ons namelijk te beseffen dat wanneer we producten kopen, onze ecologische voetafdruk wordt vergroot. Voor kerstpakketten geldt dat dus ook. Het verdient daarom de voorkeur dat je je pakketten inkoopt bij een aanbieder die dit probleem onderkent en zich hier niet voor verstopt. Het allerbeste zou zelfs zijn dat je een verkoper van kerstpakketten vindt die een deel van de verkoopprijs bewaart voor een goed doel en die zich hier ook actief voor inspant. Zo koop je kerstpakketten zonder dat het ten koste gaat van de planeet; iets dat toch tegemoetkomt aan de kerstgedachte.

Kerstpakketten